Wszystkie wzory umieszczone na stronach są zastrzeżone!!!

All of the patterns which are placed on websites are reserved !!!

 

 

 

Galeria autorska mieści się w Krakowie na ul. Stradom 9

Author's gallery is located in Krakow in Stradom street number 9.